คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

รวม: 0.00 บาท

ส่งฟรี 40 กม. จากร้าน

ชำระเงิน สะดวก ง่าย ปลอดภัย

ไม่พอใจคืนสินค้าได้ที่ร้าน

ประสบการณ์มากว่า 40 ปี

VPROOF 700 GROUT ปูนนอนชริงค์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว 25kg.

มุมมองเพิ่มเติม

VPROOF 700 GROUT ปูนนอนชริงค์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว 25kg.

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

209.00 บาท
  • ซื้อ 20 ชิ้นขึ้นไป ชิ้นละ 202.73 บาท และ save 3%
  • ซื้อ 40 ชิ้นขึ้นไป ชิ้นละ 198.55 บาท และ save 5%

รหัสVF401908

ยี่ห้อVPROOF

ขนาด/นน.25 kg.

ราคา/ถุง(25kg)


รายละเอียด

***ราคาที่แสดงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว***

***ส่งฟรี 40 กม.จากร้าน พร้อมลงสินค้าข้างรถเท่านั้น***  (หลังจากได้รับการคอนเฟิรม์รายการสั่งซื้อจากพนักงานขาย จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ภายใน1-3 วัน)

***เกิน 40 กม. มีค่าจัดส่ง/บรรทุก*** (รอแจ้งค่าส่งหลังจากได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ)

***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

***เปลี่ยน และคืนสินค้าได้ที่ บจก.กิจศิริซีเมนต์ ภายใน 7 วัน พร้อมใบกำกับภาษี และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม (สินค้าบางรายการไม่สามารถรับเปลี่ยน และคืนได้)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPROOF 700 GROUT

ปูนนอนชริ้งเกราท์ ชนิดไม่หดตัว รับกำลังอัดสูง

ปูนทรายผสมเสร็จชนิดพิเศษ ไม่หดตวัเมื่อแหง้ แขง็ตวั กา ลงัอดัสูงเหมาะกบั งานที่ตอ้งรับน้า หนกั มาก เช่น การอุดช่องวา่ งระหวา่ ง แผน่ ยดึแท่นเครื่องจกัรเทใตแ้ผน่ เหล็ก ตอม่อเทหวัเสา หรือซ่อมแซมโครงสร้าง คอนกรีต ใชง้านง่ายเพียงผสมน้า

คุณสมบัติพิเศษ

  1. ปูนทรายผสมเสร็จชนิดพิเศษ ไม่หดตัวเมื่อแห้งแข็งตัว
  2. รับกำลังอัดสูงมากกว่า 750 KSC เหมาะกับงานที่ ต้องรับน้ำหนักมาก
  3. ไหลตัวดี ไม่เป็นโพรง ทนต่อแรงสั่นสะเทือน

 

บริเวณที่ใช้
งานเทฐานเครื่องจักร งานเสา สะพาน หรือซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

อัตราการใช้งาน
1 ถุง / น้ำ 3.5 ลิตร ได้ปริมาตร 12 ลิตร

 

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: VPROOF 700 GROUT ปูนนอนชริงค์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว 25kg.